Advokatska kancelarija

Адвокатска канцеларија „Живановић и сарадници“ се бави пружањем правне помоћи грађанима и правним лицима, заступањем пред судовима и другим државним органима, давањем савета, као и свим другим потребним активностима у циљу решавања правних проблема. Организација канцеларије, са комплетном групом правника, обезбеђује заштиту клијената у оптимализацији циљева у свим обастима пословног деловања.

Advokatska kancelarija Živanović

Наш успех је заснован на нашој привржености, дугогодишњој пракси и високопрофесионалном приступу свим проблемима клијената, а који се постиже и кроз сарадњу са канцеларијама у региону и у целом свету. Наши клијенти се ослањају на нашу дубоку и свеобухватну експертизу предмета, поштовање права клијената и заштите тих права, посвећеност тимском раду и најстарију традицију креативне адвокатуре.

Креативност, Ефикасност, Знање

Трудимо се да брижљиво водимо разговоре са клијентима, током којих детаљно заједнички дефинишемо пословне циљеве клијента, након чега се ефикасно, сигурно и прецизно прати постављени циљ и разрађују кораци у циљу оставривања оптималних пословно-правних решења.

Нашу делатност обављамо у свим стручним областима наше праксе са истанчаним осећајем за захтеве клијента, радећи ефикасно, правовремено и оријентисано ка будућности клијента на српском и интернационалном тржишту.

Потешкоће сматрамо изазовом, због чега и јесмо у позицији да саветујемо реномиране клијенте у Србији. Успех наших клијената је истовремено наш успех! Овај приступ се потврдио током дугогодишње сарадње са нашим клијентима.

У канцеларији раде адвокати и адвокатски приправници, док по потреби за поједине случајеве ангажујемо и стручњаке других специјалности.