О нама

ОБЛАСТИ КОЈИМА СЕ БАВИМО

  • привредно право – регистрација привредних субјеката, израда статусних, радно-правних и др. докумената, заступање привредних субјеката пред Привредним судовима, израда уговора из области привредног права, пружање услуга у области пореског саветовања, међународне арбитраже, заступање у парничним предметима у привреди
  • грађанско право – затупање странака у парничном (радни спорови, накнада штете, наплата дугова, брачни спорови итд), ванпарничном и извршном поступку, израда свих врста уговора
  • кривично право – одбрана окривљених пред судовима и другим органима власти, заступање оштећених.
  • управно право – заступање клијената у управном поступку и управном спору и пружање саветодавних услуга у односима са државним органима
  • пореско право – саветовање клијената у области пореских прописа и заступање клијената у односима са пореским органима
  • људска права –израда Уставних жалби и заступање физичких и правних лица пред Уставним судом Републике Србије
  • право ЕУ – израда представки и заступање физичких и правних лица пред Европским судом за људска права у Стразбуру,
  • промет непокретности – пружање правних савета и услуга приликом промета непокретности, израда уговора, провера документације и тд.